Looking for help?
Print

การสร้างบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดสินค้า

ขั้นตอนการสร้างบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดสินค้าในระบบ ClicksBiz ใช้ในกรณีสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดสินค้าสำหรับการขายแบบหน้าร้าน ในขั้นตอนการแพ็คสินค้าหรือค้นหาสินค้า

 1. ที่ หน้าหลัก เลือกเมนู “สต๊อกสินค้า”
 1. เลือก “การจัดการสต๊อกสินค้า”
 1. เลือก สินค้าที่ต้องการสร้างบาร์โค้ดสินค้า
 1. เลือก ไอคอนรูป “บาร์โค้ด” มุมบนด้านขวา

5. เลือกประเภทบาร์โค้ดตามที่ต้องการ ระบบจะแสดงรูปแบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • รูปแบบของบาร์โค้ด (Barcode)

Barcode (บาร์โค้ดแบบ EAN-13 รหัสบาร์โค้ดจะเป็นเลข 13 หลัก)

 • เลือกหัวข้อ หน่วยสินค้า เป็น barcode
 • ระบุจำนวนแถวบาร์โค้ดที่ช่อง จำนวนแถว” (จำกัดไม่เกิน 3 แถว)
 • ระบุจำนวนบาร์โค้ดที่ช่อง “จำนวนบาร์โค้ด” คลิก OK

ตัวอย่าง : บาร์โค้ด >> จำนวนแถว 3 >> จำนวนบาร์โค้ด 5

 • รูปแบบของ คิวอาร์โค้ด (QR code แบบรหัสคิวอาร์)
 • เลือกหัวข้อ หน่วยสินค้า เป็น “QR Code”
 • ระบุจำนวนแถวบาร์โค้ดที่ช่อง “จำนวนแถว” (จำกัดไม่เกิน 3 แถว)
 • ระบุจำนวนบาร์โค้ดที่ช่อง “จำนวนบาร์โค้ด” คลิก OK

ตัวอย่าง : คิวอาร์โค้ด >> จำนวนแถว 3 >> จำนวนบาร์โค้ด 5

Previous การลบสินค้า
Next การเพิ่มสต๊อกสินค้า