Looking for help?
Print

การเพิ่มสต๊อกสินค้า

ขั้นตอนการเพิ่มจำนวนสินค้าที่หมดในระบบ Clicksbiz สามารถเพิ่มสต๊อกสินค้าตามขั้นตอนดังนี้

ที่ “หน้าหลัก” เลือกเมนู “ใบนำเข้าสินค้า”

คลิก “+” (เครื่องหมายบวก) ด้านมุมขวาบน

เลือก ร้านค้า ที่ต้องการสร้างใบนำเข้า

ทำการกรอกรายละเอียดสินค้า เลือกสถานะโดยระบบแสดงสถานะ ดังนี้

(1.) สร้างใบนำเข้าสินค้า > สร้างใบนำเข้าสินค้าที่ต้องการนำเข้าคลัง

(2.) จัดส่งสินค้าเข้าคลัง > อัปเดตสถานะ จัดส่งสินค้าเข้าคลัง เมื่อทราบวันที่สินค้าจะมาถึงคลัง

(3.) ยืนยันการรับเข้าคลัง – อัปเดตสถานะ ยืนยันการรับเข้าคลัง เมื่อสินค้ามาถึงคลังเรียบร้อยแล้ว

(4.) ยกเลิก – ต้องการยกเลิกออเดอร์

⚠️หมายเหตุ : การเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าคลัง สามารถเพิ่มได้เฉพาะร้านค้าที่อัปเดตสถานะเป็น “ยืนยันการรับเข้าคลัง” จำนวนจะโชว์ที่หน้าการจัดการสต๊อก

คลิก “เพิ่มสินค้า” ที่ต้องการ

เลือก สินค้าที่ต้องการสร้างใบนำเข้า

อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ เช่น รูปภาพหลักฐานการสั่งสินค้า, รูปภาพการชำระยอดเงิน, ใบเสร็จ ฯลฯ

เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วคลิก “เสร็จสิ้น” สถานะจะแสดงโชว์ที่หน้า ใบนำเข้าสินค้า

  • หากต้องการปรับสถานะ เป็น ยืนยันการรับเข้าคลัง

เลือก สินค้าที่ต้องการ คลิก “ยืนยัน” เพื่อยืนยัน การรับเข้าคลัง

Previous การสร้างบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดสินค้า