Looking for help?
Print

การลบสินค้า

ขั้นตอนการลบสินค้าที่ต้องการนำออก โดยสามารถลบสินค้าได้ครั้งละ 1 SKU

ที่ “หน้าหลัก” เลือกเมนู “สต๊อกสินค้า”

เลือก “การจัดการสต็อกสินค้า”

เลือก สินค้าที่ต้องการลบออก

เลือก ไอคอนรูป “ถังขยะ” มุมบนด้านขวา

จากนั้น กด “ลบ” เพื่อยืนยันการลบสินค้านี้

⚠️หมายเหตุ: หากการลบสินค้าสำเร็จ คุณจะไม่สามารถกู้คืนสินค้านี้ได้อีก

Previous การแก้ไขต้นทุนสินค้า
Next การสร้างบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดสินค้า