Looking for help?
Print

การสร้างออเดอร์แบบส่งผ่านระบบ ClicksBiz

สร้างออเดอร์สินค้าเพื่อให้ทางคลังจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

  1. เลือกเมนู “ออเดอร์”
  1. เลือก เครื่องหมาย “+” (บวก) มุมบนขวาของจอ
  1. เลือก “ร้านค้า” ที่ต้องการจัดส่งสินค้า

4. เลือก “เพิ่มข้อมูลที่อยู่”

5. เพิ่มที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยมีวิธีดังนี้

5.1 สามารถ Copy ที่อยู่ลูกค้าจากข้อความที่ลูกค้าส่งมา Paste ลงในช่อง “ที่อยู่เพิ่มเติม” ได้

5.2 จากนั้นเลือก “แยกที่อยู่”

5.3 จากนั้นระบบจะทำการ “แยกที่อยู่” ของลูกค้า ลงในช่องรายละเอียดต่างๆ และ เลือก “ยืนยันข้อมูล”

  1. เลือก “ขนส่ง” (สามารถเพิ่มขนส่งที่ต้องการได้ (การเปิดใช้งานการจัดส่งรูปแบบทั่วไป) )
  1. เลือก “ช่องทางการสั่งซื้อ”
  1. เลือก “ช่องทางการชำระเงิน”
  1. เลือก “เพิ่มสินค้า”
  1. เลือก “สินค้า” ที่ต้องการสร้างออเดอร์
  1. เมื่อเลือก “สินค้า” เสร็จแล้ว เลือก “เสร็จสิ้น”
  1. สถานะออเดอร์เมื่อสร้างเสร็จ จะอยู่แถบ “กำลังดำเนินการ”
Next การกำหนดอายุของออเดอร์