Looking for help?
Print

การเปิดใช้งานการจัดส่งรูปแบบทั่วไป

ร้านค้าสามารถเลือกเพิ่มขนส่งให้กับร้านค้าของตนเองได้ด้วยการเปิดใช้งานการจัดส่ง เช่น การขนส่งด้วยตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็งสำหรับการขายสินค้าประเภทอาหารหรือสินค้าที่ต้องรักษาความเย็นเป็นพิเศษ หรือบริการขนส่งสำหรับของใหญ่และของที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

1. ที่ หน้าหลัก เลือก “จัดการร้านค้า”

  1. เลือก “ไอคอนรูปเฟือง” (ตั้งค่า) และ เลือก หัวข้อ “ขนส่ง”
  1. ระบบจะลิงก์มาที่หน้า ตั้งค่าการจัดส่ง กด “+” (เครื่องหมายบวก) จากนั้นกรอกข้อมูลหน้า “ขนส่ง”

บริษัทขนส่งที่ให้บริการจะแสดงที่หน้า “ตั้งค่าการจัดส่ง” สามารถเลือกแก้ไขหรือลบขนส่งได้

4. ระยะเวลาในการจัดส่ง : ระบุจำนวนวันในการจัดส่ง

(วันที่คาดว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า) >> ระยะเวลาในการจัดส่งจะไปแสดงบนลิ้งค์ออเดอร์ที่ส่งให้ลูกค้า

5. ช่องรูปแบบการคำนวณ: ตั้งค่ากำหนดตามที่ต้องการ ระบบจะแสดงรูปแบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คิดราคาคงที่ (ราคาเหมาๆ)

(1) เลือก “คิดราคาคงที่”
(2) ระบุค่าขนส่งในช่อง ค่าส่งสินค้า 
(3) กด “เสร็จสิ้น”

คิดตามจำนวนสินค้า 

(1) เลือก คิดตามจำนวนสินค้า
(2) ระบุค่าขนส่งสำหรับสินค้าชิ้นแรกในช่องค่าส่งสินค้าเริ่มต้นและค่าขนส่งสินค้าชิ้นถัดไปในช่อง ค่าส่งสินค้าถัดไป
(3) กด “เสร็จสิ้น

คิดตามน้ำหนัก

(1) เลือก คิดตามน้ำหนัก
(2) ระบุค่าส่งสินค้าสำหรับน้ำหนัก 500 กรัมแรกในช่อง ค่าส่งสินค้าเริ่มต้น
และค่าส่งสินค้าสำหรับน้ำหนักทุก 500 กรัมถัดไปในช่อง ค่าส่งสินค้าถัดไป
(3) กด “เสร็จสิ้น”

การเปิดใช้งานการจัดส่งรูปแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) คลิกที่นี่

Previous การเปิดใช้งานการจัดส่งรูปแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)