Looking for help?
Print

การกำหนดอายุของออเดอร์

กำหนดอายุของออเดอร์ว่าต้องการให้ออเดอร์มีอายุกี่วัน หลังจากสร้างออเดอร์และถ้าไม่มีการแจ้งชำระเงินเข้ามาภายในกี่วัน จึงจะนับว่าออเดอร์เกินกำหนดชำระ หรือออเดอร์หมดอายุ สามารถทำได้ดังนี

  1. เลือก “หน้าหลัก” แถบด้านล่าง เลือก “จัดการร้านค้า”

2. เลือก “ตั้งค่า”

3. กรอกจำนวนวันในช่อง “วันที่ออเดอร์” เมื่อกรอกเสร็จเลือก “แก้ไขร้านค้า”

Previous การสร้างออเดอร์แบบส่งผ่านระบบ ClicksBiz
Next การนำเข้าสินค้าด้วย Excel