Looking for help?
Print

วิธีการจับคู่ (Sync) สินค้าจาก Marketplace เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการจับคู่สินค้าจาก Marketplace เข้าสู่ระบบ Clicksbiz สามารถทำได้ 2 วิธี

  • การจับคู่สินค้าบาง SKU ที่ต้องการ โดยต้องสร้างสต๊อกสินค้าในระบบ Clicksbiz ก่อน เพื่อทำการจับคู่ (การสร้างสินค้า คลิกที่นี่ )
  • การจับคู่สินค้าอัตโนมัติ การสร้างสินค้าอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสร้างสต๊อกสินค้าในระบบ Clicksbiz

หน้าหลัก เลือก “จัดการร้านค้า” เลือก ไอคอนรูปเฟือง” (ตั้งค่า) และ เลือก หัวข้อ “Marketplace”

  • วิธีที่ 1. การจับคู่สินค้าบาง SKU ที่ต้องการ โดยต้องสร้างสต๊อกสินค้าในระบบ Clicksbiz ก่อน เพื่อทำการจับคู่ (การสร้างสินค้า คลิกที่นี่ )

เลือก “จับคู่สินค้า” ไปที่หน้า “การจับคู่สินค้า” คลิก “จับคู่สินค้า” เลือก สินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ 

หรือ สามารถค้นหาคีย์เวิร์ดได้

จากนั้น คลิก “ใช่” เพื่อยืนยัน การจับคู่สินค้า

เมื่อสินค้ามีการจับคู่สำเร็จจะแสดงรายการสินค้าที่หน้า “การจับคู่สินค้า” พร้อม สัญลักษณ์ “สีเขียว”

(รายการที่มีตัวเลือกมากกว่า 1 ให้กดจับคู่สินค้า ตามรายการตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้)

  • วิธีที่ 2. การจับคู่สินค้าอัตโนมัติ การสร้างสินค้าอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสร้างสต๊อกสินค้าในระบบ Clicksbiz

เลือก “จับคู่สินค้า” ไปที่หน้า “การจับคู่สินค้า” คลิก “จับคู่สินค้า”

คลิก สัญลักษณ์ ด้านมุมบนด้านขวามือ เลือก “จับคู่สินค้าทั้งหมด”

จากนั้น คลิก “ใช่” เพื่อ ยืนยันการสร้างสินค้าอัตโนมัติ

เมื่อสินค้ามีการจับคู่สำเร็จจะแสดงรายการสินค้าที่หน้า “การจับคู่สินค้า” พร้อม สัญลักษณ์ “สีเขียว”

————————————————————————————————————————————————————-

การยกเลิกการจับคู่สินค้า

ที่หน้าการ “การจับคู่สินค้า” เลือก “ยกเลิกจับคู่” คลิก “ใช่” เพื่อยืนยัน ยกเลิกการจับคู่สินค้า

เมื่อสินค้าการยกเลิกจับคู่สำเร็จจะแสดงรายการสินค้าที่หน้า “การจับคู่สินค้า” พร้อม สัญลักษณ์ “สีเทา”

  • ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบกับ Marketplace

การเชื่อมต่อกับช้อปปี้ (Shopee) คลิกที่นี่

การเชื่อมต่อกับลาซาด้า (Lazada) คลิกที่นี่

การเชื่อมต่อกับ (WooCommerce) คลิกที่นี่