Looking for help?
Print

การสร้างสินค้า

ขั้นตอนการสร้างสต็อกสินค้าในระบบ Clicksbiz

  1. ที่ “หน้าหลัก” เลือกเมนู “สต็อกสินค้า”
  1. เลือก “การจัดการสต๊อกสินค้า”
  1. เลือก “+” (เครื่องหมายบวก) “เพิ่มสินค้า”
  1. เลือก “ร้านค้า” ที่ต้องการสร้างสินค้า
  1. กรอกรายละเอียดของสินค้า ให้เรียบร้อย คลิก “เสร็จสิ้น”

หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกสินค้า เพื่อเพิ่มตัวเลือกสินค้าได้ (เช่น สี ขนาด)

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ตัวเลือกสินค้า

กรอกข้อมูลสินค้าให้ครบตามที่กำหนดตัวเลือกไว้ เช่น มีตัวเลือก 3 สี

ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ตัวเลือก (โดยให้มาใส่รายละเอียดตรงตัวเลือกได้เลย)

  • ชื่อตัวเลือก : สี
  • ตัวเลือก : แดง ขาว ดำ

จากนั้น สินค้าจะมาแสดงโชว์ หน้า “การจัดการสต็อก

Next การแก้ไขต้นทุนสินค้า