Looking for help?
Print

การเปลี่ยนคลังสินค้า

ข้ั้นตอนวิธีการปลี่ยนคลังสินค้า เพื่อเช็คสต๊อก ออเดอร์ และจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพในแต่ละคลัง

ที่ “หน้าหลัก” เลือกเมนู “ตั้งค่า”

เลือกเมนู “เปลี่ยนคลัง”

เลือก “คลังสินค้า” ที่ต้องการเปลี่ยน

Previous การเพิ่มคลังสินค้า
Next วิธีการสร้างใบนำเข้าสินค้า