Looking for help?
Print

การเพิ่มคลังสินค้า

ขั้นตอนการเพิ่มคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร้านค้าหรือคลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

  • สำหรับร้านค้าที่สต็อกสินค้าและจัดส่งสินค้าเอง
  • ร้านค้าที่มีคลังสินค้า (ในการสต็อกสินค้าหรือฝากแพ็คสินค้า) มากกว่า 1 ที่

ที่ “หน้าหลัก” เลือก “ตั้งค่า”

เลือก “เปลี่ยนคลัง”

เลือก “เพิ่มคลัง”

ให้กรอกข้อมูลคลังต้องการเพิ่ม ให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้น คลิก “เสร็จสิ้น”

จากนั้น ชื่อคลังสินค้า ที่เพิ่มจะแสดงโชว์ที่หน้า “เลือกคลัง”

⚠️หมายเหตุ :

ทั้งนี้การเพิ่มคลังสินค้าขึ้นอยู่กับ Packages ที่ใช้งาน สามารถดูรายละเอียดของ Packages ได้ คลิกที่นี่

Previous วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
Next การเปลี่ยนคลังสินค้า