Looking for help?
Print

การสร้างร้านค้า

  1. หน้าหลัก ไปที่ “จัดการร้านค้า” กด “+” (เครื่องหมายบวก) รูปบวกตรงมุมบนด้านขวา

2. กด “+” (เครื่องหมายบวก) รูปบวกตรงมุมบนด้านขวา

จากนั้นกรอกข้อมูล สร้างร้านค้า ให้เรียบร้อย และกด “สร้างร้านค้า” ด้านล่างสุด

1. ชื่อร้านค้า

2. วันที่ออเดอร์ จะยกเลิกอัตโนมัติ (วัน) คือออเดอร์ที่มีการสร้างให้กำหนดวันที่จะให้ยกเลิกอัตโนมัติ หากไม่มีการยืนยันออเดอร์

3. วันที่รายการนำเข้าสินค้า จะยกเลิกอัตโนมัติ (วัน) คือการนำเข้าใบสินค้าเข้าระบบให้กำหนดวันที่จะยกเลิกอัตโนมัติ หากไม่มีการยืนยันการรับสินค้า

4. บัญชีธนาคาร, เลขบัญชี คือ ร้านค้าที่มีใน Sale Page ของ Clicksbiz เมื่อมีการซื้อขายใน Sale Page   ทาง Clicksbiz จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้มีการผูกไว้ 

5. ซิงค์สต็อกเมื่อเชื่อมต่อ Marketplace 

5.1. ซิงค์สต็อกตามระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด คือ เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนด Stock จากในระบบ Clicksbiz จะทำการอัปเดต Stock ไปยัง Marketplace นั้นๆ

  • Shopee เวลา 19.30 ของทุกวัน
  • Lazada เวลา 20.00 ของทุกวัน

5.2. ซิงค์สต็อกออโต้เมื่อมีออเดอร์เข้า คือ การซิงค์สต็อกอัตโนมัติจาก Marketplace มาอัปเดตยัง Stock ในระบบ Clicksbiz ทันที

จากนั้น ชื่อร้านค้าที่สร้างจะแสดงที่หน้า “รายชื่อร้านค้า”

2. หากต้องการ เพิ่มร้านค้า มากกว่า 1 ร้านค้า กด “+” (เครื่องหมายบวก) รูปบวกตรงมุมขวาบน

(ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่ซื้อ)

และ ทำการกรอกข้อมูล สร้างร้านค้า เหมือนข้อมูลข้างต้นให้เรียบร้อย และกด “สร้างร้านค้า” ด้านล่างสุด

ข้ันตอนการสร้างสินค้า คลิกที่นี่