Home เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับ ClicksBiz
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ซึ่งเราเป็นบริษัทหลักในการสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่ม ธุรกิจของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายในการ คิดค้น เลือกสรร ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในธุรกิจ อีกทั้งเรายังมีศูนย์เฝ้าระวังและการปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้เป็นไปตามระบบ ISO ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

และด้วยแนวคิดของ "Dynamic HILI" ไดนามิค ไฮไล "รวมทุกข้อมูลไว้เป็นหนึ่งเดียว…ให้โลจิสติกส์เป็นเรื่องง่ายๆ" ซึ่งเป็นคอนเซ็ปการรวมข้อมูลโลจิสติกส์จากทุกแหล่งของบริษัท ให้อยู่บนระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ เช่น ข้อมูลด้านการบริหารงานคลังสินค้า ข้อมูลด้านการขนส่ง ข้อมูลการรับหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้า เป็นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน หลายสาขา หลายบริษัท หรือแม้แต่จากหลากหลายประเทศ และที่สำคัญอีกอย่างคือ เวลา ทั้งหมดนี้ เราจึงมีนโยบายหลักในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลในธุรกิจ ในการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ บริษัทชั้นนำทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เราปรารถนาที่จะเห็นและเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าด้วยความคิดเชิงนวัตกรรมและความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการธุรกิจจากทีมงานของเราทุกคน"