Home คู่มือการใช้งาน การกำหนดอายุของออเดอร์

การกำหนดอายุของออเดอร์

กำหนดอายุของออเดอร์ว่าต้องการให้ออเดอร์มีอายุกี่วัน หลังจากสร้างออเดอร์และถ้าไม่มีการแจ้งชำระเงินเข้ามาภายในกี่วัน จึงจะนับว่าออเดอร์เกินกำหนดชำระ หรือออเดอร์หมดอายุ สามารถทำได้ดังนี้

1. ที่หน้าหลัก กด จัดการร้านค้า

2. กด ตั้งค่า

3. กรอกจำนวนวัน (ในช่องวันที่เอกสาร)

4. กด แก้ไขร้านค้า