Looking for help?
Print

ลืมรหัสผ่านเข้าใช้งาน

หากลืมรหัสผ่านเข้าใช้งาน สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. หน้า Login เข้าระบบ กด “ลืมรหัสผ่าน”

2. กรอก “อีเมล” ที่ใช้ในการลงทะเบียน Login คลิก “ดำเนินการต่อ”

3. กรอกรหัส OTP 4 หลัก (ส่งไปทางอีเมล) คลิก “ส่งรหัส OTP”

4. ให้กรอก “รหัสผ่าน” และ กรอก “ยืนยันรหัสผ่าน” จากนั้นคลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

⚠️หมายเหตุ :

  • กำหนดรหัสผ่านมีเงื่อนไขดังนี้ > ประกอบด้วยอย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ไม่จำกัดตัวอักษร)
  • ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว ตัวเลข 1 ตัว และอักขระพิเศษ 1 ตัว
  • แนะนำให้ใส่สัญลักษณ์ (เช่น !@#$%^&*) เพื่อสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากยิ่งขึ้น

5. เมื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว สามารถ Login เข้าระบบได้ตามปกติ

Previous วิธีการซื้อ/เปลี่ยนแพ็กเกจ