Looking for help?
Print

การ Export ข้อมูลลูกค้า

การ Export ข้อมูลลูกค้า ไว้ดึงข้อมูลลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าของทางร้านค้าทั้งหมด

  1. หน้าหลัก เลือก “รายงาน”
  1. คลิก ดรอปดาว เลือก “ลูกค้า” กด ค้นหา ข้อมูลของลูกค้าจะแสดงขึ้นมาหน้านี้ทันที

หรือ สามารถเลือก “ดาวน์โหลด” เป็นไฟล์ Excel ได้

Next วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน