Looking for help?
Print

การเพิ่มแอดมิน/ผู้ดูแลร้านค้า

ขั้นตอนการเพิ่มแอดมิน/ผู้ดูแลร้านค้า และการตั้งค่าการแจ้งเตือน/ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง

ผู้ช่วยขาย (Sale) สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของร้านค้าได้ โดยกำหนดสิทธิ์สมาชิกแต่ละบุคคลในการดูข้อมูลภายในร้านค้า, การได้รับแจ้งเตือนข้อมูลบางข้อมูล

หน้าหลัก ไปที่ “จัดการร้านค้า”

เลือก “ไอคอนรูปเฟือง” (ตั้งค่า) และ เลือก หัวข้อ “จัดการผู้ช่วยขาย(เซลล์)”

กด  “เพิ่มผู้ช่วยขาย(เซลล์)”

กรอกรายละเอียดของผู้ช่วยขาย(เซลล์) และกด “ยืนยัน”

 เมื่อกดยืนยัน รายชื่อแอดมินที่เพิ่มจะมาแสดงหน้า “รายชื่อผู้ช่วยขาย”

จากนั้นคลิก “ตั้งค่าการแจ้งเตือน ” แสดงโชว์การแจ้งเตือนทั้งหมด สามารถเลือกปิด – เปิด ได้ โดยหากต้องการปิดแจ้งเตือนให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออก และกด “เสร็จสิ้น”

จากนั้นคลิก “ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง ” แสดงโชว์สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมด สามารถเลือกปิด – เปิด ได้ โดยหากต้องการปิดสิทธิ์การเข้าถึงให้เลื่อนปิด (สีเทา) และกด “เสร็จสิ้น”

ขั้นตอนการเพิ่มแอดมิน/ผู้ดูแลคลัง คลิกที่นี่

Previous การเพิ่มแอดมิน/ผู้ดูแลคลัง