ติดต่อเรา :

Home คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการทำใบนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการทำใบนำเข้าสินค้า

  1. เลือกเมนู ใบนำเข้า

2. กดเครื่องหมายบวก

3. เลือกชื่อร้านค้าที่ต้องการนำสินค้าเข้า

4. กรอกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการนำเข้าคลัง

* สร้างใบนำเข้าสินค้า – สร้างใบนำเข้าสินค้าที่ต้องการนำเข้าคลัง

จัดส่งสินค้าเข้าคลัง – อัพเดตสถานะ “จัดส่งสินค้าเข้าคลัง”เมื่อทราบวันที่สินค้าจะมาถึงคลัง

ยืนยันการรับเข้าคลัง – อัพเดตสถานะ “ยืนยันการรับเข้าคลัง”เมื่อสินค้ามาถึงคลังเรียบร้อยแล้ว

ยกเลิก – ต้องการยกเลิกออเดอร์

** หมายเหตุ จำนวนสินค้าจะเพิ่มเข้าคลังได้ก็ต่อเมื่อร้านอัพเดตสถานะเป็น “ยืนยันการรับเข้าคลัง” เรียบร้อยแล้ว

เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วกด เสร็จสิ้น

ตัวอย่าง สถานะใบนำเข้าสินค้า